Hoe wordt een NEN2580 meetrapport opgesteld?

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Als vastgoedeigenaar is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle aspecten met betrekking tot je eigendommen. Een essentieel onderdeel hiervan is het NEN2580 meetrapport, een standaard in de vastgoedsector die de oppervlakten van gebouwen meet en berekent volgens uniforme richtlijnen. In dit artikel gaan we dieper in op wat een NEN2580 meetrapport inhoudt, waarom het belangrijk is, en hoe zo’n rapport precies wordt opgesteld.

Wat is een NEN2580 meetrapport?

Het NEN2580 meetrapport is een document dat de oppervlakten van ruimtes in een gebouw vastlegt volgens de Nederlandse Norm (NEN) 2580. Deze norm stelt regels op voor het bepalen en berekenen van oppervlakten van gebouwen of delen daarvan. Het rapport biedt dus een gestandaardiseerde methode om de oppervlakte van bijvoorbeeld kantoren, woningen, of commerciële ruimtes te meten en te rapporteren.

Waarom is een NEN2580 meetrapport belangrijk?

 • Juridische aspecten: Een NEN2580 meetrapport kan juridische geschillen voorkomen of oplossen, met name bij huurcontracten waarin de huurprijs afhankelijk is van de oppervlakte van het gehuurde.
 • Transparantie: Het rapport biedt transparantie en duidelijkheid over de oppervlakte van het vastgoedobject, wat belangrijk is voor zowel huurders als eigenaars.
 • Vergelijkbaarheid: Door de uniforme meetmethode kunnen vastgoedobjecten eenvoudiger met elkaar worden vergeleken, bijvoorbeeld bij verkoop of taxatie.

Hoe wordt een NEN2580 meetrapport opgesteld?

Het opstellen van een NEN2580 meetrapport vereist kennis en ervaring op het gebied van bouwtechniek en meetmethoden. Hieronder volgen de stappen die worden genomen om tot een nauwkeurig rapport te komen:

1. Voorbereiding

Voordat met meten wordt begonnen, is het belangrijk om de volgende zaken te controleren:

 • Bouwtekeningen: Verkrijg de actuele bouwtekeningen van het pand.
 • Toegang tot alle ruimtes: Zorg ervoor dat alle ruimtes toegankelijk zijn voor de meting.
 • Benodigde apparatuur: Zorg ervoor dat de juiste meetapparatuur beschikbaar is, zoals een laserafstandsmeter.

2. Meten van de ruimtes

Het meten van de ruimtes gebeurt volgens de richtlijnen van NEN2580. Dit omvat onder andere:

 • Bruto vloeroppervlakte (BVO): De totale oppervlakte van de vloer binnen de buitenste omtrek van de op te meten ruimte.
 • Netto vloeroppervlakte (NVO): De oppervlakte van de vloer die binnen de opgemeten ruimte valt, exclusief dragende binnenmuren.

3. Verwerking van de meetgegevens

Na het meten worden alle gegevens verwerkt tot een overzichtelijk rapport. Dit rapport bevat:

 • Grafische weergave: Platgronden met de gemeten oppervlakten per ruimte.
 • Tabel met meetresultaten: Overzicht van de gemeten oppervlakten volgens de NEN2580 norm.
 • Toelichting en conclusie: Verklaring van de gehanteerde methode en eventuele afwijkingen.

4. Rapportage

Het voltooide rapport wordt opgesteld door een gekwalificeerde specialist, zoals een bouwkundig adviseur of een gecertificeerd NEN2580-meetbedrijf. Het rapport dient vervolgens als officieel document dat kan worden gebruikt voor diverse doeleinden, zoals verhuur, verkoop of vastgoedbeheer.

Veelgestelde vragen over NEN2580 meetrapporten

 1. Moet elk gebouw een NEN2580 meetrapport hebben? Niet per se, maar het kan wel verplicht zijn bij specifieke transacties, zoals verhuur aan zakelijke huurders.
 2. Kan ik zelf een NEN2580 meetrapport opstellen? Het wordt sterk aangeraden om dit door een gespecialiseerd bedrijf te laten doen om nauwkeurigheid en conformiteit met de norm te waarborgen.
 3. Wat zijn de kosten van een NEN2580 meetrapport? De kosten variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw. Het is raadzaam offertes op te vragen bij verschillende meetbedrijven.

👇 Meer leuke artikelen

Plaats een reactie