Het creëren van een bijvriendelijke tuin

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Het creëren van een bijvriendelijke tuin

Inleiding
Een bijvriendelijke tuin is niet alleen goed voor de bijen, maar ook voor het ecosysteem als geheel. Bijen spelen namelijk een cruciale rol bij de bestuiving van planten en gewassen. Helaas gaat het de laatste jaren niet goed met de bijenpopulatie. Gelukkig kunnen we hier als tuiniers iets aan doen door onze tuinen bijvriendelijk in te richten. In dit artikel bespreken we verschillende manieren waarop je jouw tuin kunt omtoveren tot een paradijs voor bijen.

Plantenkeuze
Een van de belangrijkste aspecten van een bijvriendelijke tuin is de keuze van planten. Bijen zijn vooral geïnteresseerd in planten met veel nectar en stuifmeel. Zorg daarom voor een diversiteit aan bloemen, bij voorkeur met verschillende bloeiperioden, zodat bijen het hele seizoen door voedsel tot zich kunnen nemen. Enkele voorbeelden van bijenvriendelijke planten zijn lavendel, krokussen, klimop, sedum, kattenkruid en klaprozen. Het is ook goed om inheemse planten te kiezen, omdat deze het meest aantrekkelijk zijn voor inheemse bijensoorten. Hieronder een lijst van bijvriendelijke plantensoorten:

– Lavendel
– Krokussen
– Klimop
– Sedum
– Kattenkruid
– Klaprozen
– Salie
– Zonnehoed
– Goudsbloem
– Bijvoet

Verschillende niveaus
Een bijvriendelijke tuin heeft ook verschillende niveaus voor bijen om op te foerageren. Zo kunnen bijen van diverse hoogtes voedsel halen. Zorg daarom voor zowel lage als hoge planten, maar ook voor klimplanten die verticaal groeien. Denk bijvoorbeeld aan klimrozen, kamperfoelie en clematis die bijen voorzien van nectar en stuifmeel op verschillende niveaus.

Natuurlijke omgeving
Een andere manier om bijen aan te trekken is door een zo natuurlijk mogelijke omgeving te creëren. Dit houdt in dat je ruimte laat voor wilde bloemen en grassen, en dat je bepaalde delen van de tuin wat ruiger laat, zodat bijen er kunnen nestelen. Ook het laten staan van dode stengels of het creëren van insectenhotels kan bijdragen aan een bij-vriendelijke omgeving.

Chemicaliënvrij
Een bijvriendelijke tuin is vrij van chemicaliën die schadelijk zijn voor bijen en andere bestuivers. Gebruik daarom geen pesticiden of insecticiden in je tuin. Deze kunnen namelijk niet alleen bijen doden, maar ook andere insecten en dieren die belangrijk zijn voor het ecosysteem.

Water
Naast voedsel hebben bijen ook behoefte aan water. Zorg daarom voor een ondiepe waterbron in de tuin, bijvoorbeeld een schaal met wat water en wat drijvende kurken waarop bijen kunnen landen om te drinken. Zorg er wel voor dat de randen schuin aflopen zodat bijen er makkelijk bij kunnen komen zonder te verdrinken.

Onderhoud
Een bijvriendelijke tuin heeft over het algemeen niet veel onderhoud nodig. Laat planten uitbloeien en zaad zetten, zodat bijen daar ook van kunnen profiteren. Wees niet te netjes in je tuin, laat af en toe wat bladeren en plantenresten liggen als schuilplaats voor insecten.

Conclusie
Een bijvriendelijke tuin is niet alleen goed voor bijen, maar ook voor het milieu als geheel. Door de juiste planten te kiezen, te zorgen voor een natuurlijke omgeving, geen chemicaliën te gebruiken, waterbronnen aan te leggen en weinig onderhoud te plegen, kun je jouw tuin omtoveren tot een paradijs voor bijen. En dat is uiteindelijk goed voor ons allemaal. Het vergroten van de biodiversiteit in je tuin kan ook een grote bijdrage leveren aan het behoud van de bijenpopulatie. Dus waar wacht je nog op? Ga aan de slag en maak van jouw tuin een bijvriendelijke oase!

👇 Meer leuke artikelen

Plaats een reactie